Encetar l’escriure

Encetar escriure

Per un aprenentatge lúdic i funcional de la llengua escrita

Materials per a l’acció educativa, Rosa Sensat – març 1995, setembre 1999, març 2010

Aquest treball va quedar finalista a la XII convocatòria del Premi Rosa Sensat de Pedagogia 1992

Més que un nou mètode per aprendre de llegir i escriure, o una alternativa perquè els nens i les nenes n’aprenguin més i millor, aquest llibre pretén explicar, tot ressaltant ensems el valor que tenen l’escriptura i la lectura, com es treballa a ‘aula i a l’escola el llenguatge escrit, en tant que instrument de comunicació entre les persones, i com ensenyem aquesta habilitat, d’una manera distesa fent viva la idea que tot aprenentatge, per difícil que sigui, pot ser plaent.