Propostes pràctiques per analitzar els materials curriculars

portada-propostes-practiques-per-analitzar-materials-curricularsAssumpció Domènech i Tomasa, Marissa Gil i Juan, Tessa Julià i Dinarès, Marissa Leciñena i Aldea

Biblioteca IRINA de DIDÀCTICA DE L’ENSENYAMENT – octubre 1996

L’objectiu que pretén aquest llibre és servir de guia i d’ajuda als professionals de l’ensenyament que han de participar en la tria i revisió dels materials curriculars. Entenem per materials curriculars tot el conjunt d’ eines i instruments de treball que s’utilitzen en els centres docents per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. Aquest treball es basa prioritàriament en l’anàlisi de l’eina més utilitzada: els llibres de text.