tessa_julia_logo

Sota el xal

SOTA EL XAL

Sota el xal

Sota el xal

Editorial Aledis

Març 2024

Contra

Premsa

De carxofes i naps: el català és sexi. Diari Terrassa 12-3-24

Presentació. Canal Terrassa. 14-3-24

Presentacions i diades de Sant Jordi